kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL (European Computer Driving Licence) to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Jest dokumentem, który poświadcza, że jego właściciel zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i egzaminy praktyczne sprawdzające umiejętność wykorzystania komputera. Certyfikat ten można uzyskać be względu na ukończone kursy, miejsce ich odbywania czy zdobyte wykształcenie.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem uznawanym w całej Europie, jest popierany przez Radę Europy, rządy większości państw członkowskich oraz duże korporacje i firmy. Certyfikat mogą uzyskać wszyscy, którzy poszukują pracy, bez względu na zawód, zarówno młodzież jak i seniorzy. Ponieważ umiejętności komputerowe są coraz wyżej cenione i mają duże znaczenie we wszystkich dziedzinach życia Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest niezwykle uniwersalnym i rzetelnym świadectwem tych umiejętności.