kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

Kursy komputerowe dla uczniów szkół podstawowych

Ciekawą opcją szkoleń komputerowych dla dzieci są kursy programowania gier i animacji. Uczą one podstawowych zagadnień z zakresu informatyki, a także dają najmłodszym praktyczne umiejętności w tym zakresie.

Kursy tego typu są podzielone na cykle odbywające się np. raz w tygodniu i trwające kilka godzin.

Zajęcia stopniowo poszerzają wiedzę i umiejętności uczestników. Lekcje są prowadzone w bardzo atrakcyjny sposób, a efekty pracy są widoczne natychmiast.

Podczas zajęć dzieci dowiadują się m. in.

tego czym jest programowanie i język programowania, jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić przy użyciu komputera oraz jak stworzyć układ współrzędnych. Większość kursów programowania dla dzieci rozpoczyna się od poziomu zupełnie podstawowego, zatem nie ma problemu z tym, iż dziecko nie posiada jeszcze określonego pakietu wiedzy – wszystko można nadrobić.

Mali adepci programowania będą mogli już po kilku zajęciach pochwalić się rodzicom swoimi osiągnięciami, co będzie dla nich dużą motywacją.