kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

Polisy turystyczne

Czas urlopowy sprzyja wszelkim podróżom, tym bliskim i dalekim do najodleglejszych miejsc na świecie. Powinniśmy pomyśleć więc o ubezpieczeniu się na okres wyjazdu od wszelkich niekorzystnych dla nas okoliczności. I tutaj towarzystwa ubezpieczeniowe mają dla nas niezwykle interesujące oferty. Polisy turystyczne biorą pod uwagę wiele zdarzeń, których uczestnikami możemy być właśnie my.

Zabezpieczają nasze zdrowie i życie, dbają też o współuczestników podróży, nasz samochód i bagaż. Ich ochrona dotyczy głównie pomocy medycznej i powypadkowej, które mogą być nam potrzebne w obcym kraju. W jakim stopniu pomoc zostanie nam udzielona zależy od wysokości sumy ubezpieczenia i od elementów zakresu ochrony wyszczególnionych w umowie zawartej z agencją ubezpieczeniową. Niezwykle ważnym i obowiązkowym jest ubezpieczenie od kosztów leczenia.

Niejednokrotnie zdarza się, że podróżni nie są w stanie osobiście opłacić niespodziewanych usług medycznych, które są bardzo wysokie. Warto również przed wyjazdem wykupić polisę OC i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podróżujące z nami dzieci mają je, ale dobrze jest rozszerzyć jego zakres na czas planowanego wyjazdu. Korzystne jest także posiadanie w pakiecie ubezpieczeniowym szeroko pojętej usługi assistance oraz ochronę sprzętu sportowego, który niejednokrotnie zabieramy ze sobą.

Niektóre firmy mają też opcję ubezpieczenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, które również warto wykupić, jeśli wybieramy się niebezpieczne z różnych powodów rejony.