kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

Przebieg porodu

Poród dzieli się na trzy etapy. Ostatni z nich porozpoczyna się w momencie, kiedy dziecko jest już na świecie, ale konieczne okazuje się „urodzenie” łożyska. My jednak skupimy się na dwóch pierwszych fazach określanych jako poród prawdziwy. Pierwszy etap porodu rozpoczyna się w chwili, kiedy odejdą wody płodowe i zaczną pojawiać się skurcze, które są sygnałem, że ścianka macicy zaczyna się rozszerzać. Początkowo skurcze pojawiają się co ok. 8 minut i trwają kilkanaście sekund.

Z czasem stają się jeszcze bardziej bolesne w miarę jak szyjka się rozszerza. Po kilku godzinach rozwarcie wynosi ok.7 cm, a skurcze pojawiają się wzmożoną częstotliwością (2-3 minuty) i doskwierają nawet przez minutę. Na tym etapie porodu podczas skurczów położne zalecają ciężarnym kucać lub też siadać na specjalnej piłce. W pierwszej fazie porodu co pewien czas będą wykonywane badania KTG dziecka. Kiedy rozwarcie będzie miało już 10 cm, zacznie się druga faza porodu.

Pocieszający jest fakt, że może trwać o wiele krócej niż pierwsza. W zależności od siły i jakości parcia dziecko może się pojawić na świecie w ciągu kilku minut do dwóch godzin. Również odpowiednia technika oddychania podczas każdego skurczu może wzmocnić jego siłę i dziecko będzie o wiele szybciej się przemieszczać. Z każdym parciem dziecko przemieszcza się coraz niżej kanału rodnego. Czasem, kiedy główka jest już widoczna konieczne okazuje się być nacięcie krocza, które w trzeciej fazie porodu jest zszywane. Zawsze istnieje ryzyko, że podczas porodu wystąpią nieoczekiwane komplikacje.

Wówczas ważna jest szybka interwencja lekarska, aby nie narażać zdrowia i życia matki oraz dziecka. Istotne jest również to, aby ciężarna na każdym etapie porodu współpracowała z lekarzami, położnymi i pielęgniarkami i stosowała się do ich zaleceń.