kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

Twórcy otwartego oprogramowania

Otwarte oprogramowanie to odłam ruchu wolnego oprogramowania – jednak mimo swojej genezy spójność celów obu „obozów” cały czas pozostaje kwestią sporną. Choć na czele pierwszego z nich stoi Eric Raymond, który jest jednocześnie najbardziej związany z ruchem pod względem ideologicznym, nie jest on jedyną osobą kierującą otwartym oprogramowaniem.

Kolejnym liderem tego ruchu jest Bruce Perens, nie ma on jednak tak radykalnych poglądów jak Raymond. Charakterystycznym dla niego jest naprzemienne używanie terminów otwartego i wolnego oprogramowania.

Robi tak w celu podkreślenia, że oba te ruchy wzajemnie się przenikają i tak naprawdę nie ma potrzeby tworzenia między nimi sztucznych barier. Oprócz działalności w wyżej wymienionym ruchu, Perens jest również związany z Debianem oraz projektem UserLinux, którego jest twórcą.

Wraz z Raymondem założył także Open Source Initiative – organizację mającą na celu szerzenie wiedzy o Otwartym Programowaniu oraz jego promocję. Jak dotąd OSI odniosło wiele sukcesów w swojej dziedzinie.