kaukaz

NIEOCENIONA POMOC

Najważniejsze kroki w rozwoju telekomunikacji

Telekomunikację można definiować na różne sposoby, jednak dla potrzeb tego artykułu przyjmiemy bardzo prostą definicję. Otóż będziemy ją rozpatrywać jako dziedzinę nauki i techniki zajmującą się przekazywaniem informacji na odległość. W historii tej dyscypliny wyróżnić można kilka najważniejszych etapów.

W zamierzchłej przeszłości ludzie komunikowali się na przykład za pomocą ognisk rozpalanych na szczytach wzgórz – tak było w wiekach średnich. Później rozpoczęto prace nad urządzeniem, które potem nazwano telegrafem. Były różne jego wersje, w tym między innymi telegraf świetlny.

Potem wynaleziono telefon. Następnym milowym krokiem w rozwoju omawianej dziedziny było wynalezienie radia, czyli przekazywanie informacji bezprzewodowo na duże odległości. Niedługo później nauczyliśmy się także bezprzewodowo przekazywać obraz – powstała wówczas telewizja.

W kolejnych latach rozwoju telekomunikacji warto wyróżnić przynajmniej dwa momenty: zbudowanie telefonów komórkowych oraz wynalezienie Internetu.